Palvelumuotoilua asiakastyytyväisyyden parantamiseen | Make Helsinki

Mitä se tarkoittaa?

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan nimensä mukaisesti palvelujen luomista ja kehittämistä muotoilun ja luovan suunnittelun menetelmin. Keskiössä ovat käyttäjälähtöisyys, käyttökokemus ja kokonaiskuvan ymmärtäminen. Hyvää palvelumuotoilua on lopputulos, joka samanaikaisesti miellyttää ja vastaa käyttäjän tarpeisiin, mutta myös täyttää palvelun tarjoajan tavoitteet.

Laajimmillaan palvelumuotoilu koskee hyvinkin moniulotteisia kokonaisuuksia, joissa on mukana kaikkea fyysisestä asiakaspalvelusta verkkosivustoihin ja tuotantotiloista ääniympäristöihin. Mutta toisaalta jo pelkkä yksittäinen mobiilisovelluskin on palvelu, joka kaipaa oikeanlaista muotoilua. Samoin mainoskampanja, johon liittyy kuluttajan aktivointia, voidaan hyvällä omalla tunnolla laskea palveluksi. Yhteistä näille kaikille on juuri palveluille ominainen monen tapahtuman prosessi, jonka suunnitteluun Make Helsinki on erikoistunut.

Meillä palvelusuunnittelu konkretisoituu useimmin verkkopalveluissa, mobiilisovelluksissa ja markkinointiviestinnän kokonaisuuksissa. Verkkopalveluissa, kuten vaikka verkkosivuissa on kyettävä vastaamaan tämän päivän käyttäjien tarpeisiin viimeisimpien trendien mukaisesti, mutta myös hallittava teknologian jatkuvasti kasvavat mahdollisuudet ja vaatimukset. Mobiilisovellukset vaativat myös samaa loistavaan käyttäjäkokemukseen perustuvaa ymmärrystä.

Elinarvoisen oleellista on myös se käyttökokemussuunnittelun ja teknisen toteutuksen prosessi, jolla lopulliseen palveluun päästään. Tähän Make Helsinki on panostanut vuosien varrella paljon, kehittäen sitä jatkuvasti.

Markkinointiviestinnän kokonaisuuksista hyvänä esimerkkinä toimii vaikkapa vuoden mittainen markkinointisuunnitelma tuotteelle. Sen ytimessä on koko vuoden läpi kantava viestinnän kulma, joka on pyrittävä yhdistämään moneen eri kanavaan ja materiaaliin ilman että kommunikaatio muuttuu. Viestinnän on tietenkin peilattava itse tuotetta, mutta myös tuotava esiin jotain lisäarvoa. Käyttäjä pyritään saamaan aktivoitua, mutta kuitenkin omasta toimestaan. On mietittävä käyttäjän kohtaamista tuotteen kanssa itse myyntipaikassa (esim. kauppa tai internet) ja loppupeleissä myös kahden kesken sitä käytettäessä. Listaa voi jatkaa loputtomiin, mutta tärkeintä osaamistamme on laadukkaaseen palvelumuotoiluun vaadittava kokonaisnäkemys ja kyky hallinnoida monia osavaiheita samanaikaisesti.

JATKUVAA KEHITYSTÄ

Palvelumuotoilulla on toki jo oma historiansa ja jotkin perusteesit tuskin tulevat koskaan muuttumaan ja hyvä niin. Toimivan periaatteen yksi merkeistä onkin juuri pysyvyys. Mutta varsinkin tämän päivän digitalisaation pyörteissä toimittaessa, on myös pidettävä itsensä ajan tasalla. Jatkuvasti. Tämä on jotain, johon Make Helsinki suhtautuu intohimolla.

Sen lisäksi että analysoimme itse omia metodejamme, pyrimme saamaan niistä myös palautetta ulkopuolelta. Tutkimme aktiivisesti tätä pelikenttää ja pyrimme testaamaan uusia ratkaisumalleja aina kun se on mahdollista. Vaikka ne eivät muuttaisi tapaamme toimia, niin ainakin tiedämme kuinka ne toimivat.

Ollaan yhteyksissä!