Orion - Hyvinvointini - Make Helsinki

Orion - Hyvinvointini

Mobiilisovallus joka tukee sairaanhoitoa, toimien muistiapuna, sekä päiväkirjana. Pääomaisuudet: lääkemuistutukset, lääketiedot, ja päiväkirja.

Orion - Hyvinvointini

ESITTELY

Orion on maailmanlaajuisesti toimiva lääketeollisuuden ja diagnostisten testien kehittäjä. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, aktiivisia lääkeaineita ja diagnostisia testejä.

TILANNE

Maailmassa kaikki on yhä enemmän digitaalista. Potilaat tarvitsevat, ja pian jopa odottavat digitaalisia palveluita tukemaan perinteisiä hoitomuotoja. Siirrymme hitaasti kohti potilaiden kokonaisvaltaisempaa hoitoa, jossa oireiden hoidon sijaan tavoitteena on parantaa yleistä elämänlaatua. Jotta tätä suuntausta voitaisiin paremmin tukea ja seurata, tarvitaan uusia digitaalisia palveluja ja mobiilisovelluksia, sekä on osallistuttava yhä enemmän digitaalisiin ekosysteemeihin.

VISIO

Orion on jo pitkään keskittynyt Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin. Koska potilaaat ovat yleensä vanhuksia ja Parkinsonin tauti voi sisältää dementiaa, lääkkeiden asianmukainen ottaminen ja niiden muistaminen voi olla haastavaa. Potilaiden tulee muistaa ottaa lääkkeensä (ja muistaa ovatko he jo ottaneet ne aiemmin samana päivänä, jotta he eivät ota niitä kahdesti) ja lääkkeiden ottamisen tulee tapahtua tietyn aikataulun mukaisesti. Orion halusi luoda mobiilipalvelun, jonka avulla tämä tärkeä asia hoituu helposti ja selkeällä tavalla. Parkinsonin tautia sairastavat potilaat eivät ole välttämättä kovin kokeneita älypuhelimen käyttäjiä, ja heillä saattaa olla myös vaikeuksia hienomotoriikan ja näön kanssa. Sovelluksen keskeisiä tarvittavia ominaisuuksia olivat lääketietojen lisäys, lääkemuistutukset ja lääkepäiväkirjan pitäminen.

MIKSI MAKE HELSINKI

Ennen kuin Hyvinvointini-sovelluksen kehitys käynnistyi, Make Helsinki oli työskennellyt Orionin kanssa jo jonkin aikaa. Orion valitsi meidät kehittämään palveluita, koska Make Helsingillä oli jo kokemusta Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden parissa työskentelyä aikaisemmista projekteista, ja koska meillä on kattava kokemus mobiilisovellusten rakentamisessa.

PROJEKTIN KUVAUS

Aloitimme projektin suunnittelemalla helppokäyttöisiä käyttöliittymäkuvia, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja käyttökelpoisen kokemuksen suunnittelun. Tämän jälkeen työskentelimme sovelluksen brändin parissa (nimi, logo, värimaailma, ulkonäkö & tunnelma) sekä käyttöliittymän suunnittelun kanssa. Tavoitteena oli luoda helposti lähestyttävä sovellus, jota voidaan käyttää myös tärisevillä käsillä, ja jossa olisi suuret elementit ja painikkeet, sekä todella yksinkertainen käyttöliittymä. Itse sovellus kehitettiin iPhonelle, Androidille ja Windows Phonelle. Jotta Orionin tuotteiden lisääminen sovellukseen olisi helpompaa, integroimme sovelluksen Orionin SAP:iin, jotta voisimme hakea tuotetiedot automaattisesti. Muistutusaikataulu tehtiin joustavaksi ja päivittäistä lääkeaikataulua on helppo säädellä, jos esimerkiksi jos potilas sattuu heräämään normaalia aikaisemmin.

TULOKSET

Sovellukset julkaistiin sovelluskaupoissa vuonna 2013 ja niitä on ladattu yli 20 000 kertaa Suomessa. Orion on ollut tyytyväinen tuloksiin ja me jatkamme sovelluksen kehittämistä, tuoden siihen uusia ominaisuuksia, uusia kieliversioita, ja parantamalla käyttäjäkokemusta.