Tutkari - Make Helsinki

Tutkari

Tutkari on Make Helsingin palvelu datan keräämiseen ja kommunikointiin kliinisiin kokeisiin osallistuvien tahojen kanssa.

TILANNE

Kliinisiä kokeita suoritettaessa tarvitaan paljon tiedonkeruuta ja -hallintaa. Oli sitten kyse tiedon keruusta (otetut lääkkeet/haittavaikutukset), tutkimuskeskuksen ja tutkittavan välisestä kommunikaatiosta tai erilaisista sensoreista kerätyn tiedon hallinnasta, kaiken tiedon tulee tallentua turvallisesti ja luotettavasti. On jo olemassa jotain tuotteita, jotka auttavat tämän tehtävän kanssa, mutta niiden käyttö voi olla erittäin kallista, ominaisuudet rajoittuneita ja niiden käyttö on usein epäintuitiivistä.

VISIO

Koska olemme työskennelleet lääkealan yritysten kanssa vuosia, olemme oppineet paljon heidän haasteistaan, jotka liittyvät käynnissä oleviin kliinisiin tutkimuksiin. Näiden oppien perusteella halusimme rakentaa palvelun, joka auttaisi ratkaisemaan nämä haasteet ja ongelmat, mutta samalla kehittämään tuotteen, joka olisi helposti muokattavissa, edullinen hinnaltaan ja erinomainen käyttäjäkokemukseltaaan. Tietojen turvallisen keräämisen lisäksi halusimme lisätä ominaisuuksia, jotka tekevät palvelusta käyttökelpoisemman ja hyödyllisemmän sekä sen käyttäjälle, kuin tutkimuskeskuksellekin.

PROJEKTIN KUVAUS

Rakensimme palvelun ensimmäisen version kliiniselle tutkimukselle, jota johti suomalainen lääkealan yritys Orion Pharma. Palvelun nimeksi tuli Tutkari. Rakensimme mobiilipalvelun tutkimukseen osallistujille ja verkkohallintapaneelin tutkimuskeskukselle.

Palvelun keskeisiä ominaisuuksia olivat:
– Tietojen helppo hallinta (käyttäjät, sivustot, laitteet, henkilöstö, jne.)
– Viestintä/keskustelu tutkittavien ja tutkintakeskuksen välillä
– Päiväkirja samanaikaisten lääkkeiden ja haittavaikutusten kirjamiseen
– Reaalimaailman tiedon kerääminen antureilla
– Muistutukset käyttäjälle (ota läkkeesi, tule käynnille, lataa anturisi, jne.)
– Täydellinen kirjausketju (audit trail) ja viranomaishyväksynnät

Palvelu on validoitu GCP:n (Good Clinical Practices) mukaisesti ja Suomen lääkevirasto Fimea on tarkastanut tutkimuksen, joka käytti palvelua. Kaikki tiedot tallennetaan turvallisesti ja Euroopan Unionin asettamien määräysten mukaisesti.

TULOKSET

Ensimmäisen tutkimuksen tulokset olivat todella hyviä. Tutkimus sujui ongelmitta ja lähes kaikki osallistujat kokivat palvelun helppokäyttöiseksi. Käyttäjistä 95% koki, että palvelu toimi hyvin ja he halusivat mieluummin käyttää Tutkaria perinteisen kynän ja paperin sijaan.

Alustavan tutkimuksen jälkeen Orion on käyttänyt Tutkaria useissa uusissa tutkimuksissa ja olemme kehittäneet palvelua eteenpäin, valmistellen sen tarjoamista myös muille lääkealan yrityksille ja CRO-yrityksille (Contract Research Organisations). Viime aikoina Tutkaria on käytetty suuremmissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja tulokset ovat olleet erinomaisia.